Regulamin promocji "BLINDPACK"

REGULAMIN PROMOCJI „BLINDPACK”§ 1


1. Niniejszy Regulamin określa wiążące każdego klienta zasady, który nabędzie produkt „BLIND PACK” z oferty sklepu PLNYLALA.PL
2. Organizatorem Sprzedaży jest Heart on Fire Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Staniewicka 18, 03-310 Warszawa, NIP 5242762621, REGON 146860360, KRS 0000475859 („Organizator”).
3. Promocja trwać będzie w okresie od dnia 17.01.2022 do dnia 17.01.2022r.
4. Miejscem sprzedaży jest Sklep internetowy marki PLNY LALA, www.plnylala.pl.


§ 2


Użyte w niniejszym Regulaminie zwroty oznaczają:

1. Sprzedaż - przygotowana przez Heart On Fire Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie pod nazwą: BLIND PACK. Oferta sprzedaży na zasadach wskazanych w niniejszym Regulaminie.
2. Rzecz – Produkt kolekcji marki PLNY LALA lub PLNY® KIDS tj. BLIND PACK, będący w ofercie Sklepu www.plnylala.pl, który objęty jest Promocją.
3. Sklep - sklep internetowy www.plnylala.pl, w którym Heart On Fire Sp. z o.o. prowadzi detaliczną sprzedaż odzieży marki PLNY LALA.


§ 3


Sprzedaż produktu „BLIND PACK” odbywać się będzie w sklepie internetowym www.plnylala.pl w dniach 17.01.2022 do dnia 18.01.2022r.


§ 4


Promocja opiera się o następujące zasady:

1. Warunkiem skorzystania z promocji jest zakup produktu BLIND PACK w sklepie www.plnylala.pl
2. Klient ma możliwość wyboru rodzaju BLIND PACK oraz rozmiaru produktów wchodzących w jego skład.
3. Wskazanie konkretnych modeli artykułów wewnątrz BLIND PACK nie jest możliwe. Towary dobierane są losowo przez Sklep.
4. W przypadku zwrotu, klient zobowiązany jest do oddania wszystkich artykułów, które stanowiły produkt BLIND PACK.
5. Produkt BLIND PACK jest wyłączony z programu eVoucher Social System. Punkty za jego zakup nie zostaną przyznane.


§ 5


1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kwestie sporne powstałe z przyczyn leżących po stronie osób trzecich.
2. Organizator udostępni Regulamin Promocji we wszystkich Sklepach objętych niniejszą Promocją.
pixel