REGULAMIN PROMOCJI: „WIOSENNE ŚWIĘTO BLUZY. Prezenty do zamówień powyżej 299zł i 599zł”

REGULAMIN PROMOCJI: „WIOSENNE ŚWIĘTO BLUZY. Prezenty do zamówień powyżej 299zł i 599zł”.


§ 1

1. Niniejszy Regulamin określa wiążące każdego Uczestnika Promocji zasady nabywania produktów z aktualnej oferty PLNY LALA w ramach Promocji ”WIOSENNE ŚWIĘTO BLUZY. Prezenty do zamówień powyżej 299zł i 599zł’ w sklepie internetowym www.plnylala.pl.
2. Organizatorem Promocji ”WIOSENNE ŚWIĘTO BLUZY. Prezenty do zamówień powyżej 299zł i 599zł’ jest Heart on Fire Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Staniewicka 18, 03-310 Warszawa, NIP 5242762621, REGON 146860360, KRS 0000475859 („Organizator”).
3. Promocja trwać będzie w okresie od dnia 18.02.2022 do dnia 20.02.2022r.
4. Miejscem Promocji jest Sklep internetowy marki PLNY LALA, www.plnylala.pl

§ 2

Użyte w niniejszym Regulaminie zwroty oznaczają:
1. Promocja - przygotowana przez Heart On Fire Sp. Z o.o. z siedzibą w Warszawie pod nazwą: ”WIOSENNE ŚWIĘTO BLUZY. Prezenty do zamówień powyżej 299zł i 599zł’ oferta sprzedaży na zasadach wskazanych w niniejszym Regulaminie.
2. Rzecz – Produkt kolekcji marki PLNY LALA będącej w aktualnej ofercie Sklepu www.plnylala.pl, który objęty jest Promocją.
3. Sklep - sklep internetowy www.plnylala.pl, w którym Heart On Fire Sp. Z o.o. prowadzi detaliczną sprzedaż odzieży marki PLNY LALA.

§ 3

Sprzedaż promocyjna odbywać się będzie w sklepie internetowym www.plnylala.pl w dniach 18.02.2022 - 20.02.2022.

§ 4

Promocja opiera się o następujące zasady:
1. Warunkiem skorzystania z promocji jest zakup produktów z oferty dostępnej w sklepie www.plnylala.pl na kwotę przynajmniej 299zł (tj. 299zł-598zł), lub 599zł i więcej.
2. Zakupy o wartości równej, bądź wyższej 299zł (tj. 299zł-598zł), otrzymają prezent w postaci TUSZ DO RZĘS BE MY HERO I INGLOT X PLNY LALA BŁYSZCZYK DO UST GLOSS AS F.
3. Zakupy o wartości równej, bądź wyższej 599zł otrzymają prezent w postaci TUSZ DO RZĘS BE MY HERO, INGLOT X PLNY LALA BŁYSZCZYK DO UST GLOSS AS, INGLOT X PLNY LALA ROZŚWIETLACZ W KREMIE GIMME THE GLOW ORAZ INGLOT X PLNY LALA RÓŻ W KREMIE GOD BLUSH YOU.
4. Zwrot dowolnego produktu z zamówienia, co za tym idzie, obniżenie jego pierwotnej wartości będącej warunkiem otrzymania prezentu w postaci TUSZ DO RZĘS BE MY HERO I INGLOT X PLNY LALA BŁYSZCZYK DO UST GLOSS AS F (przy zakupie na kwotę przynajmniej 299zł i wyższej, max. 598zł.) oraz TUSZ DO RZĘS BE MY HERO, INGLOT X PLNY LALA BŁYSZCZYK DO UST GLOSS AS, INGLOT X PLNY LALA ROZŚWIETLACZ W KREMIE GIMME THE GLOW ORAZ INGLOT X PLNY LALA RÓŻ W KREMIE GOD BLUSH YOU (przy zakupie na kwotę 599zł i wyższej) jest równoznaczny z rezygnacją z udziału w promocji. W związku z tym Klient w przypadku zwrotu części lub całego zamówienia jest zobowiązany zwrócić również gratisowy.

§ 5

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kwestie sporne powstałe z przyczyn leżących po stronie osób trzecich.
2. Organizator udostępni Regulamin Promocji we wszystkich Sklepach objętych niniejszą Promocją.
pixel