REGULAMIN PROMOCJI „WINTER PINA COLADA. PRZY ZAKUPIE BLUZY – KOSZULKA GRATIS.

REGULAMIN PROMOCJI „WINTER PINA COLADA. PRZY ZAKUPIE BLUZY – KOSZULKA GRATIS.

§ 1


1. Niniejszy Regulamin określa wiążące każdego Uczestnika Promocji zasady nabywania produktów z aktualnej oferty PLNY LALA w ramach Promocji „WINTER PINA COLADA. PRZY ZAKUPIE BLUZY – KOSZULKA GRATIS” w sklepie internetowym www.plnylala.pl.
2. Organizatorem Promocji „WINTER PINA COLADA. PRZY ZAKUPIE BLUZY – KOSZULKA GRATIS” jest Heart on Fire Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Staniewicka 18, 03-310 Warszawa, NIP 5242762621, REGON 146860360, KRS 0000475859 („Organizator”).
3. Promocja obowiązuje w dniu 10.03.2022 do godziny 23:59.
4. Miejscem Promocji jest Sklep internetowy marki PLNY LALA, www.plnylala.pl.


§ 2


Użyte w niniejszym Regulaminie zwroty oznaczają:

1. Promocja - przygotowana przez Heart On Fire Sp. Z o.o. z siedzibą w Warszawie pod nazwą: „WINTER PINA COLADA. PRZY ZAKUPIE BLUZY – KOSZULKA GRATIS” oferta sprzedaży na zasadach wskazanych w niniejszym Regulaminie.
2. Rzecz – Produkt kolekcji marki PLNY LALA będącej w aktualnej ofercie Sklepu www.plnylala.pl, który objęty jest Promocją.
3. Sklep - sklep internetowy www.plnylala.pl, w którym Heart On Fire Sp. Z o.o. prowadzi detaliczną sprzedaż odzieży marki PLNY LALA.


§ 3


Sprzedaż promocyjna odbywać się będzie w sklepie internetowym www.plnylala.pl w dniu 10.03.2022r. do godziny 23:59.


§ 4


Promocja opiera się o następujące zasady:

1. Warunkiem skorzystania z promocji jest zakup bluzy i koszulki z kolekcji WINTER PINA COLADA dostępnej w sklepie www.plnylala.pl
2. Klienci, którzy kupią dowolną bluzę i koszulkę z kolekcji Winter Pina Colada, koszulkę otrzymają za 0zł.
3. Zwrot bluzy lub koszulki z kolekcji Winter Pina Colada z zamówienia jest równoznaczny z rezygnacją z udziału w promocji. W związku ze zwrotem bluzy, Klient jest zobowiązany zwrócić również towar gratisowy - koszulkę. Jeśli Klient przy zwrocie bluzy zdecyduje się zatrzymać koszulkę, kwota zwrotu zostanie pomniejszona o wartość koszulki. W przypadku zwrotu wyłącznie artykułu gratisowego, zwrot należności nie będzie realizowany..


§ 5


1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kwestie sporne powstałe z przyczyn leżących po stronie osób trzecich.
2. Organizator udostępni Regulamin Promocji we wszystkich Sklepach objętych niniejszą Promocją.
pixel