REGULAMIN PROMOCJI „Pina Colada Sweatshirt SET - 499 zł”

REGULAMIN PROMOCJI „Pina Colada Sweatshirt SET - 499 zł”

§ 1


1. Niniejszy Regulamin określa wiążące każdego Uczestnika Promocji zasady nabywania produktów z aktualnej oferty PLNY LALA w ramach Promocji „Pina Colada Sweatshirt SET - 499 zł” w sklepie internetowym www.lala.pl.
2. Organizatorem Promocji „Pina Colada Sweatshirt SET - 499 zł” jest Fashion Art District Sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynie, ul. Nowowiejskiego 9 lok. 307, 10-162 Olsztyn, NIP 7393866377, REGON 281560221, KRS 0000497986 („Organizator”).
3. Promocja trwać będzie w okresie od dnia 28.03.2023r. do 30.03.2023r.
4. Miejscem Promocji jest Sklep internetowy marki PLNY LALA, www.lala.pl.


§ 2


Użyte w niniejszym Regulaminie zwroty oznaczają:
1. Promocja - przygotowana przez Fashion Art District Sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynie pod nazwą: „Pina Colada Sweatshirt SET - 499 zł” oferta sprzedaży na zasadach wskazanych w niniejszym Regulaminie.
2. Rzecz – bluza PINA COLADA POWDER IN CREAM - krój LGP oraz PINA COLADA POWDER IN CREAM - krój FLORA oraz PINA COLADA PLUM IN CREAM - krój LGP oraz PINA COLADA PLUM IN CREAM - krój FLORA w aktualnej ofercie Sklepu www.lala.pl, które objęte są Promocją.
3. Sklep - sklep internetowy www.lala.pl, w którym Fashion Art District Sp. z o.o. prowadzi detaliczną sprzedaż odzieży marki PLNY LALA.


§ 3


Sprzedaż promocyjna odbywać się będzie w sklepie internetowym www.lala.pl od 28.03.2023r. do 30.03.2023r.


§ 4


Promocja opiera się o następujące zasady:

1. Warunkiem skorzystania z promocji jest zakup dwóch różnych bluz z pre-orderu Pina Colada z oferty dostępnej w sklepie www.lala.pl.

2. Różnica może dotyczyć koloru bluz lub ich kroju.

3. Zwrot towaru równoznaczny z rezygnacją z udziału w promocji. Klient zobowiązany jest odesłać cały zestaw. W przypadku odesłania jednego produktu wchodzącego w skład zestawu zwrot nie zostanie przyjęty.


§ 5


1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kwestie sporne powstałe z przyczyn leżących po stronie osób trzecich.
2. Organizator udostępni Regulamin Promocji we wszystkich Sklepach objętych niniejszą Promocją.
pixel