REGULAMIN PROMOCJI „PREZENT: książka "Ten drugi" do pierwszych 18 zamówień”

REGULAMIN PROMOCJI „PREZENT: książka "Ten drugi" do pierwszych 18 zamówień”

§ 1


1. Niniejszy Regulamin określa wiążące każdego Uczestnika Promocji zasady nabywania produktów z aktualnej oferty PLNY LALA w ramach Promocji „książka "Ten drugi" do pierwszych 18 zamówień” w sklepie internetowym www.lala.pl.
2. Organizatorem Promocji „Prezent: książka "Ten drugi" do pierwszych 18 zamówień” jest Fashion Art District Sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynie, ul. Nowowiejskiego 9 lok. 307, 10-162 Olsztyn, NIP 7393866377, REGON 281560221, KRS 0000497986 („Organizator”).
3. Promocja trwać będzie w okresie od dnia 22.02.2023r. do 22.02.2023r.
4. Miejscem Promocji jest Sklep internetowy marki PLNY LALA, www.lala.pl.


§ 2


Użyte w niniejszym Regulaminie zwroty oznaczają:
1. Promocja - przygotowana przez Fashion Art District Sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynie pod nazwą: "Prezent: książka "Ten drugi" do pierwszych 18 zamówień” oferta sprzedaży na zasadach wskazanych w niniejszym Regulaminie.
2. Rzecz – bluza LALA Harry Bordeux Hoodie oraz bluza LALA Harry Light Gray Flora będące w aktualnej ofercie Sklepu www.lala.pl, które objęte są Promocją.
3. Sklep - sklep internetowy www.lala.pl, w którym Fashion Art District Sp. z o.o. prowadzi detaliczną sprzedaż odzieży marki PLNY LALA.


§ 3


Sprzedaż promocyjna odbywać się będzie w sklepie internetowym www.lala.pl od 22.02.2023r. do 22.02.2023r.


§ 4


Promocja opiera się o następujące zasady:

1. Warunkiem skorzystania z promocji jest zakup bluzy LALA Harry Bordeux Hoodie lub bluzy LALA Harry Light Gray Flora z oferty dostępnej w sklepie www.lala.pl.
2. Pierwsze 18 zamówień złożonych w dniu 22.02.2023r otrzyma prezent w postaci książki "Ten drugi".
3. Zwrot dowolnego produktu z zamówienia - bluzy LALA Harry Bordeux Hoodie lub bluzy LALA Harry Light Gray Flora, co za tym idzie wykluczenie warunku otrzymania prezentu w postaci książki "Ten drugi", jest równoznaczny z rezygnacją z udziału w promocji. W związku z tym Klient jest zobowiązany zwrócić również prezent.


§ 5


1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kwestie sporne powstałe z przyczyn leżących po stronie osób trzecich.
2. Organizator udostępni Regulamin Promocji we wszystkich Sklepach objętych niniejszą Promocją.
pixel