REGULAMIN PROMOCJI „PREZENT: KOSMETYK INGLOT DO ZAMÓWIEŃ POWYŻEJ 499ZŁ”

REGULAMIN PROMOCJI „PREZENT: KOSMETYK INGLOT DO ZAMÓWIEŃ POWYŻEJ 499ZŁ”

§ 1


1. Niniejszy Regulamin określa wiążące każdego Uczestnika Promocji zasady nabywania produktów z aktualnej oferty PLNY LALA w ramach Promocji „Prezent: Kosmetyk do zamówień powyżej 499zł” w sklepie internetowym www.plnylala.pl.
2. Organizatorem Promocji „Prezent: Kosmetyk do zamówień powyżej 499zł” jest Heart on Fire Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Staniewicka 18, 03-310 Warszawa, NIP 5242762621, REGON 146860360, KRS 0000475859 („Organizator”).
3. Promocja trwać będzie w okresie od dnia 19.03.2022 do dnia 21.03.2022
4. Miejscem Promocji jest Sklep internetowy marki PLNY LALA, www.plnylala.pl.


§ 2


Użyte w niniejszym Regulaminie zwroty oznaczają:
1. Promocja - przygotowana przez Heart On Fire Sp. Z o.o. z siedzibą w Warszawie pod nazwą: Prezent: Kosmetyk do zamówień powyżej 499zł” oferta sprzedaży na zasadach wskazanych w niniejszym Regulaminie.
2. Rzecz – Produkt kolekcji marki PLNY LALA będącej w aktualnej ofercie Sklepu www.plnylala.pl, który objęty jest Promocją.
3. Sklep - sklep internetowy www.plnylala.pl, w którym Heart On Fire Sp. Z o.o. prowadzi detaliczną sprzedaż odzieży marki PLNY LALA.


§ 3


Sprzedaż promocyjna odbywać się będzie w sklepie internetowym www.plnylala.pl w dniach 19.03.2022 do dnia 21.03.2022r.


§ 4


Promocja opiera się o następujące zasady:

1. Warunkiem skorzystania z promocji jest zakup produktów z oferty dostępnej w sklepie www.plnylala.pl na kwotę przynajmniej 499 zł oraz dodanie dowolnego kosmetyku Inglot do koszyka.
2. Zakupy o wartości równej, bądź wyższej, 499 zł otrzymają wybrany przez Klienta kosmetyk Inglot.
3. Zwrot dowolnego produktu z zamówienia, co za tym idzie obniżenie jego pierwotnej wartości będącej warunkiem otrzymania prezentu, w postaci wybranego przez Klienta kosmetyku Inglot, jest równoznaczny z rezygnacją z udziału w promocji. W związku z tym Klient w przypadku zwrotu części lub całego zamówienia jest zobowiązany zwrócić również gratisowy produkt.


§ 5


1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kwestie sporne powstałe z przyczyn leżących po stronie osób trzecich.
2. Organizator udostępni Regulamin Promocji we wszystkich Sklepach objętych niniejszą Promocją.
pixel