REGULAMIN PROMOCJI „PREZENT: INGLOT X PLNY LALA TUSZ DO RZĘS BE MY HERO DO ZAMÓWIEŃ ZAWIERAJĄCYCH PRODUKT: PREORDER PINA COLADA NAIVE CREAMY SWEATSHIRT”

REGULAMIN PROMOCJI „PREZENT: INGLOT X PLNY LALA TUSZ DO RZĘS BE MY HERO DO WSZYSTKICH ZAMÓWIEŃ ZAWIERAJĄCYCH PRODUKT: PREORDER PINA COLADA NAIVE CREAMY SWEATSHIRT” REGULAMIN PROMOCJI „PREZENT: INGLOT X PLNY LALA TUSZ DO RZĘS BE MY HERO DO WSZYSTKICH ZAMÓWIEŃ ZAWIERAJĄCYCH PRODUKT: PREORDER PINA COLADA NAIVE CREAMY SWEATSHIRT”

§ 1


1. Niniejszy Regulamin określa wiążące każdego Uczestnika Promocji zasady nabywania preorderu Pina Colada Naive Creamy Sweatshirt z oferty sklepu PLNY LALA w ramach Promocji „Prezent: INGLOT X PLNY LALA TUSZ DO RZĘS BE MY HERO DO WSZYSTKICH ZAMÓWIEŃ ZAWIERAJĄCYCH PRODUKT: PREORDER PINA COLADA NAIVE CREAMY SWEATSHIRT” w sklepie internetowym www.plnylala.pl
2. Organizatorem Promocji „Prezent: INGLOT X PLNY LALA TUSZ DO RZĘS BE MY HERO DO WSZYSTKICH ZAMÓWIEŃ ZAWIERAJĄCYCH PRODUKT: PREORDER PINA COLADA NAIVE CREAMY SWEATSHIRT” jest Heart on Fire Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Staniewicka 18, 03-310 Warszawa, NIP 5242762621, REGON 146860360, KRS 0000475859 („Organizator”).
3. Promocja trwać będzie w okresie od dnia 27.10.2021 do dnia 29.10.2021. 4. Miejscem Promocji jest Sklep internetowy marki PLNY LALA, www.plnylala.pl.

§ 2


Użyte w niniejszym Regulaminie zwroty oznaczają:

1. Promocja - przygotowana przez Heart On Fire Sp. Z o.o. z siedzibą w Warszawie pod nazwą: Prezent: INGLOT X PLNY LALA TUSZ DO RZĘS BE MY HERO DO WSZYSTKICH ZAMÓWIEŃ ZAWIERAJĄCYCH PRODUKT: PREORDER PINA COLADA NAIVE CREAMY SWEATSHIRT” oferta sprzedaży na zasadach wskazanych w niniejszym Regulaminie.
2. Rzecz – Produkt kolekcji marki PLNY LALA będącej w aktualnej ofercie Sklepu www.plnylala.pl, który objęty jest Promocją.
3. Sklep - sklep internetowy www.plnylala.pl, w którym Heart On Fire Sp. Z o.o. prowadzi detaliczną sprzedaż odzieży marki PLNY LALA.

§ 3


Sprzedaż promocyjna odbywać się będzie w sklepie internetowym www.plnylala.pl w dniach 27.10.2021 - 29.10.2021.

§ 4


Promocja opiera się o następujące zasady:

1. Warunkiem skorzystania z promocji jest zakup preorderu Pina Colada Naive Creamy Sweatshirt w sklepie www.plnylala.pl
2. Zakupy zawierające preorder Pina Colada Naive Creamy Sweatshirt otrzymają prezent w postaci INGLOT X PLNY LALA Żel Do Brwi But First, Brows.
3. Zwrot preorderu Pina Colada Naive Creamy Sweatshirt z zamówienia jest równoznaczny z rezygnacją z udziału w promocji. W związku z tym Klient w przypadku zwrotu preorderu Pina Colada Naive Creamy Sweatshirt jest zobowiązany zwrócić również gratisowy produkt INGLOT X PLNY LALA TUSZ DO RZĘS BE MY HERO.

§ 5


1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kwestie sporne powstałe z przyczyn leżących po stronie osób trzecich.
2. Organizator udostępni Regulamin Promocji we wszystkich Sklepach objętych niniejszą Promocją.
pixel