REGULAMIN PROMOCJI „1+1, każdy drugi produkt w koszyku za 1 grosz”

REGULAMIN PROMOCJI „1+1, każdy drugi produkt w koszyku za 1 grosz”


§ 1


1. Niniejszy Regulamin określa wiążące każdego Uczestnika Promocji zasady nabywania produktów z aktualnej oferty PLNY LALA w ramach Promocji „1+1, każdy drugi produkt w koszyku za 1 grosz” w sklepie internetowym www.plnylala.pl.

2. Organizatorem Promocji „1+1, każdy drugi produkt w koszyku za 1 grosz” jest Heart on Fire Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Staniewicka 18, 03-310 Warszawa, NIP 5242762621, REGON 146860360, KRS 0000475859 („Organizator”).

3. Promocja trwać będzie w okresie od dnia 31.07.2021 do dnia 01.08.2021.

4. Miejscem Promocji jest Sklep internetowy marki PLNY LALA, www.plnylala.pl.

§ 2


Użyte w niniejszym Regulaminie zwroty oznaczają:

1. Promocja - przygotowana przez Heart On Fire Sp. Z o.o. z siedzibą w Warszawie pod nazwą: „1+1, każdy drugi produkt w koszyku za 1 grosz” oferta sprzedaży na zasadach wskazanych w niniejszym Regulaminie.

2. Rzecz – Produkt kolekcji marki PLNY LALA będącej w aktualnej ofercie Sklepu www.plnylala.pl, który objęty jest Promocją.

3. Sklep - sklep internetowy www.plnylala.pl, w którym Heart On Fire Sp. Z o.o. prowadzi detaliczną sprzedaż odzieży marki PLNY LALA.

§ 3


Sprzedaż promocyjna odbywać się będzie w sklepie internetowym www.plnylala.pl w dniach 31.07.2021 - 01.08.2021.

§ 4


Promocja opiera się o następujące zasady:

1. Warunkiem skorzystania z promocji jest zakup przynajmniej dwóch produktów z oferty dostępnej w sklepie www.plnylala.pl z wykluczeniem artykułów znajdujących się w kategorii Nowości.

2. Cena każdego drugiego, najtańszego produktu zostanie obniżona do 1 gr

3. W przypadku zwrotu produktu objętego promocją, którego cena została obniżona do 1 gr Klient otrzyma zwrot należności w wysokości 1 gr. Zwrot produktu w pełnej cenie jest równoznaczny z rezygnacją z udziału w promocji. W związku z tym cena tańszego artykułu wraca do ceny regularnej - zwracana jest różnica pomiędzy pełną wartością zamówienia, a ceną regularną produktu, który Klient zatrzymuje.

§ 5
1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kwestie sporne powstałe z przyczyn leżących po stronie osób trzecich.

2. Organizator udostępni Regulamin Promocji we wszystkich Sklepach objętych niniejszą Promocją.
pixel