AKCJA ZAJĄCZEK. Prezent za 1zł do zamówień powyżej powyżej 200, 400 i 600zł

REGULAMIN PROMOCJI: ”AKCJA ZAJĄCZEK – prezent za 1zł do zamówień powyżej 200, 400 i 600zł”

§ 1


1. Niniejszy Regulamin określa wiążące każdego Uczestnika Promocji zasady nabywania produktów z aktualnej oferty PLNY LALA w ramach Promocji ”AKCJA ZAJĄCZEK – prezent za 1zł do zamówień powyżej 200, 400 i 600zł” w sklepie internetowym www.plnylala.pl.
2. Organizatorem Promocji ”AKCJA ZAJĄCZEK - prezent za 1zł do zamówień powyżej 200, 400 i 600zł” jest Heart on Fire Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Staniewicka 18, 03-310 Warszawa, NIP 5242762621, REGON 146860360, KRS 0000475859 („Organizator”).
3. Promocja trwać będzie w okresie od dnia 16.04.2022 do dnia 18.04.2022r. lub do wyczerpania zapasu towarów gratisowych.
4. Miejscem Promocji jest Sklep internetowy marki PLNY LALA, www.plnylala.pl

§ 2


Użyte w niniejszym Regulaminie zwroty oznaczają:
1. Promocja - przygotowana przez Heart On Fire Sp. Z o.o. z siedzibą w Warszawie pod nazwą: ”AKCJA ZAJĄCZEK – prezent za 1zł do zamówień powyżej 200, 400 i 600zł” oferta sprzedaży na zasadach wskazanych w niniejszym Regulaminie.
2. Rzecz – Produkt kolekcji marki PLNY LALA będącej w aktualnej ofercie Sklepu www.plnylala.pl, który objęty jest Promocją.
3. Sklep - sklep internetowy www.plnylala.pl, w którym Heart On Fire Sp. Z o.o. prowadzi detaliczną sprzedaż odzieży marki PLNY LALA.

§ 3


Sprzedaż promocyjna odbywać się będzie w sklepie internetowym www.plnylala.pl w dniach 16.04.2022 - 18.04.2022r. lub do wyczerpania zapasu towarów gratisowych

§ 4


Promocja opiera się o następujące zasady:
1. Warunkiem skorzystania z promocji, tj. prezent za 1zł, jest zakup produktów z oferty dostępnej w sklepie www.plnylala.pl na kwotę przynajmniej 200zł (tj. 200zł-399zł), 400zł (tj. 400-599zł) oraz 600zł i więcej.
2. Do zakupów o wartości równej, bądź wyższej 200zł (tj. 200zł-399zł) klient może wybrać za 1zł jeden prezent z zakładki dostępnej w sklepie internetowym „AKCJA ZAJĄCZEK > Prezenty do zamówień od 200zł” (dowolne skarpetki lub sznurówki). Do zakupów równej bądź wyższej 400zł (tj. 400-599zł) klient może wybrać za 1zł jeden prezent z zakładki dostępnej w sklepie internetowym „AKCJA ZAJĄCZEK > Prezenty do zamówień od 400zł” (dowolny kubek lub brelok KISS). Do zakupów równej bądź wyższej 600zł i więcej, klient może wybrać za 1zł jeden prezent z zakładki dostępnej w sklepie internetowym „AKCJA ZAJĄCZEK > Prezenty do zamówień od 600zł” (dowolny pojedynczy kosmetyk, artykuł PLNY LALA Bucket Mint Hat lub Warszawska LALA Shopping Black Bag.
3. Obowiązuje limit jednego prezentu na zamówienie. Prezent powinien być zgodny z wartością zakupu oraz pochodzić z wyznaczonej do tego zakładki.
4. Zwrot dowolnego produktu z zamówienia, co za tym idzie, obniżenie jego pierwotnej wartości będącej warunkiem otrzymania prezentu jest równoznaczny z rezygnacją z udziału w promocji. W związku z tym Klient w przypadku zwrotu części lub całego zamówienia jest zobowiązany zwrócić również gratisowy.

§ 5


1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kwestie sporne powstałe z przyczyn leżących po stronie osób trzecich.
2. Organizator udostępni Regulamin Promocji we wszystkich Sklepach objętych niniejszą Promocją. 3. Sklep zastrzega sobie prawo do naniesienia zmian w przypadku wystąpienia niepożądanych błędów systemu.
pixel